A013: Giraitė

Laidoje dalyvauja

Justinas Dūdėnas, Andrius Ropolas, Matas Šiupšinskas

Konkurso rezultatai

Apie konkursą ir rezultatus

Apie vertę ir vertybes

Architektai ir architektūros studentai prie kelių policijos pastato Giraitėje 2016.04.01. Fotografijų autorius Matas Šiupšinskas

Kelių policijos pastato aksonometrija (Giraitės g. 3, Vilnius). Autoriai – architektai K. Pempė ir G. Ramunis.

Opozicijos pasisakymai